จักรวรรดิรัก หิมวันต์

ISBN:

Published:

Paperback

368 pages


Description

จักรวรรดิรัก  by  หิมวันต์

จักรวรรดิรัก by หิมวันต์
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 368 pages | ISBN: | 5.12 Mb

หญิงพรหมจรรยหนึงรอยคน ถูกสงเขาพระราชวังหลวงทุกปี ในฐานะ รัตนกัลยา นางในแหงเจาชายอนาวิลปมแคนในอดีตผลักดันให พันดารา ยอมเขาถวายตัวหวังปลิดชีพอริใหสิน ทวา...เมือไฟแคนราแรงแปรเปลียนเปน รัก เพราะหัวใจอนาวิล เธอจักทำฉันใดทานหลอกฉัน!พียอมใหMoreหญิงพรหมจรรย์หนึ่งร้อยคน ถูกส่งเข้าพระราชวังหลวงทุกปี ในฐานะ รัตนกัลยา นางในแห่งเจ้าชายอนาวิลปมแค้นในอดีตผลักดันให้ พันดารา ยอมเข้าถวายตัวหวังปลิดชีพอริให้สิ้น ทว่า...เมื่อไฟแค้นราแรงแปรเปลี่ยนเป็น รัก เพราะหัวใจอนาวิล เธอจักทำฉันใดท่านหลอกฉัน!พี่ยอมให้เธอทำโทษอย่างไรก็ได้ พอใจไหม พระองค์รีบดึงร่างอ้อนแอ้นประทับพระอุระ พันดาราต้องแข็งใจแทบแย่กว่าจะสามารถสบพระเนตรคมซึ้ง กราบบังคมทูลด้วยน้ำเสียงเย็นชาเต็มพิธีการหม่อมฉันขอพระราชทานราชานุญาตกลับบ้านนะเพคะไม่อนุญาต!

พระสุรเสียงแข็งแล้วทอดอ่อน ไหนว่ารักพี่ แล้วทำไมถึงจะหนีกลับจะทรงเสียสัตย์หรือเพคะ ไหนว่าให้ทำโทษอย่างไรก็ได้ยกเว้นไปจากพี่ถ้าอย่างนั้น หม่อมฉันขอกลับไปอยู่พระตำหนักนางแก้วตามเดิมนะเพคะยกเว้นอยู่ห่างจากพี่!Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "จักรวรรดิรัก":


lp2-arch.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us